Ξ|Ξ   TƯƠNG TẾ ::. TẤM LÒNG VÀNG .
Đăng ngày 19/12/2011
E-mail     Bản in

SỔ VÀNG LƯU TỘC VIỆT NAM
Với tâm niệm hướng về dòng họ,các thành viên sau đây đã tự nguyện tiên phong đóng góp công đức ban đầu để tạo tiền đề xây dựng các Quỹ của dòng họ Lưu Việt Nam,ngõ hầu thành lập các Quỹ như: Quỹ Khuyến học - Khuyến tài, Quỹ Tương thân tương ái,Sổ "Tấm lòng vàng Lưu Tộc" dùng để hổ trợ các hoạt động công ích trong phạm vi của dòng họ Lưu Việt Nam.

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ SỔ VÀNG LƯU TỘC

01.  Ông Luu Xuân Hà, Nghệ An cống hiến thiết kế website: WWW.LUUTOC.VN
02.  Ông Lưu Quang Bình, TP Đà Nẵng............................................................................1.500.000 đ
03.  Ông Lưu Thành (Chủ nhà hàng Lưu Gia,Mỹ Đình,Hà Nội).........................................5.000.000 đ
04.  Ông Lưu Minh Hiệu - Trưởng ban Liên lạc (Lâm thời) Lưu Tộc.................................2.000.000 đ
05.  TS Lưu Văn Thành - Phó ban thường trực BLL  (Lâm thời) Lưu Tộc.........................3.000.000 đ
06.  Ông Lưu Quang Tường - TP Hà Nội...........................................................................2.000.000 đ

                                                                                                                                                      Tổng cộng :....13.500.000 đ
                                                                           Phí tên miền website LUUTOC.VN năm 2012 :........- 1.000.000 đ
                                                                                                                       Còn lại :.....12.500.000 đ
                                                                                                        
Chuyển Hoting :......    800.000 đ
                                                                                                                       Còn lại :....11.700.000 đ


 
Admin


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)