Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. LƯU TỘC VN VỚI ĐẤT NƯỚC.
Đăng ngày 17/2/2013
E-mail     Bản in

Danh sách Công thần khai quốc, Quan chức, Danh tướng Họ Lưu - Việt Nam tham chính triều đại Quân chủ
(LUUTOC.VN) - Sưu tầm và giới thiệu Công thần khai quốc, Quan chức và Danh tướng của dòng họ Lưu - Việt Nam tham chính các triều đại chế độ Quân chủ.
 
HỌ VÀ TÊN SINH - TỬ QUÊ QUÁN HỌC VỊ - CHỨC TƯỚC THỜI KỲ
 Lưu Cơ (924 - 997)  Ninh Bình  Thái sư Độ hộ phủ  Nhà Đinh
 Lưu Kế Tông (?.....- 989)    Vua Chiêm Thành (986 – 989)  Nhà Lê Đại Hành
 Lưu Ngữ    Thanh Hóa  Thị Tụng  Nhà Tiền Lê
 Lưu Khánh Đàm (989 - 1058)  Thanh Hóa  Thái Phó  Nhà Tiền Lý
 Lưu Khánh Điều (989 - …....)  Thanh Hóa  Thái Phó  Nhà Tiền Lý
 Lưu Lượng    Thanh Hóa  Hà Đê Sứ  Nhà Lý
 Lưu Vũ Nhĩ (Xứng)      Gián nghị Đại phu  Vua Lý Anh Tông
 Lưu Diễm    Thanh Hóa  Đệ nhất giáp (1232) Đông các  
 Lưu Miễn    Thanh Hóa  Đệ nhất giáp (1239) An Phủ sứ  
 Lưu Thúc Kiệm    Bắc Ninh  Đệ nhất giáp (1400)  
 Lưu Trung (?.... - 1459)  Thái Nguyên  Danh tướng (Cha của Lưu Nhân Chú)  Nhà Hậu Lê
 Lưu Nhân Chú (?.... - 1433)  Thái Nguyên  Thái Phó Vinh Quốc Công  Nhà Hậu Lê
 Lưu Quận Tri    Nam Định  Tổng Minh Đô  Nhà Hậu Lê
 Lưu Khải Chuyên    Hải Dương  Thám  hoa (1458) Hữu thị lang  
 Lưu Xuân Tín (1460 - 1497)    Thượng thư Bộ Công  Nhà Lê sơ
 Lưu Công Ngạn    Hải Phòng    
 Lưu Hy    Hà Đông  Tiến sĩ (1478) Hiến sát sứ  
 Lưu Ngạn Quang (1457 - ?......)  Thanh Hóa  Hoàng Giáp (1481) Tả thị lang  
 Lưu Di Quyết    Hưng Yên  Tiến sĩ (1481) Hiến sát sứ  
 Lưu Hưng Hiếu    Thanh Hóa  Bảng nhãn (1481) Thượng thư  
 Lưu Túc    Vĩnh Phúc  Tiến sĩ (1487) Thượng thư  
 Lưu Dịch    Hải Phòng  Tiến sĩ (1490) Hàn lâm Hiệu thảo  
 Lưu Thư Ngạn    Hải Phòng  Thám hoa (1490) Hàn lâm viên  
 Lưu Thắng Ân    Bắc Ninh  Tiến sĩ (1493) Đô cấp Thị Trung  
 Lưu Hằng    Hà Tây  Hoàng Giáp (1505) Đông các  
 Lưu Văn Nguyên    Hà Nội  Hoàng Giáp (1505) Hàn lâm viên  
 Lưu Doãn Trung    Bắc Ninh  Thám hoa (1526) Thị Lang  
 Lưu Hịch    Hà Nội  Hoàng Giáp (1526) Hàn lâm viên  
 Lưu Đức An    Thái Bình  Tiến sĩ (1538) Thừa Chính sử  
 Lưu Úc    Hải Phòng  Tiến sĩ (1577) Thị lang  
 Lưu Đình Chất (1566 - 1627)  Thanh Hóa  Thượng thư Bộ Hộ  Nhà Lê Trung Hưng
 Lưu Công Danh    Hà Nội  Trạng nguyên (1670)  
 Lưu Thành    Thanh Hóa  Tiến sĩ (1712)  
 Lưu Tiệp    Hà Nội  Tiến sĩ (1772) Hàn lâm viên  
 Lưu Định    Hà Nội  Tiến sĩ (1775) Thị trung Ngự sử  
 Lưu Quỳ    Hà Nội  Tiến sĩ (1835) Giám sát Ngự sử  
 Lưu Đình Thưởng    Thanh Hóa  Quận Công  Nhà Lê Trung Hưng
 Lưu Văn Bình (1803 - ?......)  Quảng Bình  Phó bảng (1853) Viện Ngoại lang  Nhà Nguyễn
 Lưu Điệt    Quảng Bình  Tướng quân Cần Vương  Nhà Nguyễn
 Lưu Đức Xưng    Quảng Bình  Thượng thư Bộ Lễ  Nhà Nguyễn
         
         
         
 
 
Lưu Quang Bình (St)


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)