Ξ|Ξ   VĂN HÓA ::. Tư vấn - Chia sẻ Kiến thức - Kinh nghiệm.
Đăng ngày 17/1/2012
E-mail     Bản in

Phong trào xây dựng "Dòng họ không có người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội" ở Thái Thuỵ
Nghiện và phạm tội về ma tuý là vấn đề đang gây nhức nhối trong xã hội, làm xói mòn đạo đức, suy kiệt giống nòi, nguyên nhân chủ yếu khiến tội phạm, tệ nạn xã hội gia tăng. Để ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn trên, mỗi địa phương, mỗi ngành đã tự tìm cho mình những cách làm hay, độc đáo, mang lại hiệu quả cao. Mặt trận tổ quốc (MTTQ) huyện Thái Thụy góp sức bằng phong trào xây dựng “Dòng họ không có người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội”.
 
Ông: Nguyễn Văn Thuấn, Chủ tịch MTTQ huyện Thái Thụy trao giấy khen cho các dòng họ có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình “Dòng họ không có người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội

Trên tinh thần Chỉ thị số 21-CT/BBT về "Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống ma tuý trong tình hình mới" và chủ trương đa dạng hoá hình thức tập hợp quần chúng, phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu trong dòng họ vào công tác mặt trận ở khu dân cư, MTTQ huyện Thái Thụy đã phát động phong trào xây dựng “Dòng họ không có người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội”, triển khai thí điểm tại 11 xã có nhiều dòng họ sinh sống, với 213 dòng họ lớn nhỏ, sinh sống quần tụ, tổ chức ngày giỗ tổ, chạp mộ vào dịp cuối năm. Đây cũng là thời điểm tốt nhất để phát động phong trào và vận động các gia đình ký cam kết thực hiện.

Phong trào nhanh chóng nhận được sự đồng tình của hầu hết các vị trưởng họ và thành viên hội đồng gia tộc. Các vị luôn nêu cao trách nhiệm vận động, nhắc nhở các gia đình và mọi thành viên trong dòng họ, chi họ về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan đến ma túy, tệ nạn xã hội, phấn đấu trong họ không có người nghiện ma túy và phạm tội. Đặc biệt là không bao che, dung túng hành vi sai trái của người trong họ, khi có người vi phạm kịp thời báo cáo với chính quyền và MTTQ, động viên gia đình có người nghiện cho con em cai nghiện tại gia đình. Thường xuyên nhắc nhở các gia đình giữ gìn thuần phong, mỹ tục, truyền thống dòng họ, sống giản dị, lành mạnh, có văn hóa, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng. Vận động các gia đình giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm khuyến học, khuyến tài, lo cho con em có nghề nghiệp ổn định. Giáo dục người trong họ chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước thôn làng…

Từ phong trào xây dựng “Dòng họ không có người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội” xuất hiện nhiều dòng họ tiểu biểu, nhiều cách làm hay, có tính sáng tạo. Như: họ Nguyễn Đông, xã Thái Hồng, chủ động lên nội dung cụ thể, in ấn và phát cho mỗi gia đình một lá thư nhắc nhở về phòng chống tệ nạn xã hội, tự giác quản lý, giáo dục con em đặc biệt là con em đi học, đi làm xa quê tránh xa ma túy, tệ nạn xã hội. Từ sáng kiến lá thư của họ Nguyễn Đông, 4000 lá thư đã gửi tới các gia đình trong họ ở 10 xã làm điểm.

Hay dòng họ Nguyễn Tiến, xã Thụy Thanh, có 250 hộ gia đình, với 980 khẩu, đông nhất xã nhưng hội đồng gia tộc một năm vẫn tổ chức họp họ tới 3 lần để đánh giá tình hình phát triển sản xuất, kết quả phòng, chống tệ nạn xã hội, kêu gọi các hộ quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, biểu dương các gia đình thực hiện đúng nội dung ghi trong bản cam kết.

Các Ban công tác Mặt trận các khu dân cư tại 11 xã điểm tận dụng không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội Đại đoàn kết toàn dân mời các ông trưởng dòng họ nên thông tin tình hình kinh tế địa phương, phát động phong trào xây dựng “dòng họ không có người nghiện ma túy và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời nhằm động viên các gia đình, dòng họ có thành tích trong phòng, chống tệ nạn xã hội.

Phong trào xây dựng “Dòng họ không có người nghiện ma túy và mắc tệ nạn xã hội”, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của các dòng họ và các gia đình, nên nhận được sự đồng thuận cao, bước đầu đạt kết quả. Phong trào đã góp phần làm giảm số người nghiện ma túy và người phạm tội trên địa bàn huyện: Hết năm 2010, toàn huyện Thái Thụy chỉ còn 535 người nghiện ma tuý, thì gần 200 người đang cai nghiện tại trung tâm và cộng đồng, đã có 8 người cai nghiện thành công; 7 tụ điểm ma túy bị xoá sổ, tội phạm về ma tuý chỉ còn 15 người; số khu dân cư an toàn lành mạnh không có ma tuý là 30, số xã lành mạnh không có ma tuý là 6, số khu dân cư làm tốt công tác tuyên truyền là 215 khu. Với 11 xã làm điểm xây dựng “Dòng họ không có người nghiện ma túy và tệ nạn xã hội”, có xã chỉ còn 1 đối tượng nghiện như Thụy Thanh, xã cao nhất là Thụy Phong 18 người, không có đối tượng nghiện phát sinh tại địa phương.

Để phong trào xây dựng “Dòng họ không có người nghiện ma túy và tệ nạn xã hội” ở Thái Thụy ngày càng phát huy hiệu quả, thời gian tới MTTQ sẽ đổi mới nội dung, đẩy mạnh công tác dân vận, xã hội hoá cuộc đấu tranh phòng, chống ma tuý và tệ nạn, lấy phòng làm chính; tìm kiếm sự đồng thuận và tự nguyện của dòng họ và nhân dân; phấn đấu 100% dòng họ lớn ở các xã điểm đăng ký thực hiện phong trào.

 

                                                                                          


Theo Trung Hiếu