Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. NGỌC PHẢ; TỘC PHẢ; PHẢ ĐỒ .
Đăng ngày 16/12/2011
E-mail     Bản in

Phả Hệ - Giữ gìn cho muôn đời sau
1.Vật bản hồ thiên, nhân sinh hồ tổ, ấm hà tư nguyên, cương thường thiên cổ. (Mọi vật tự trời sinh, mọi người đều có tổ, uống nước phải nhớ nguồn, đó là đạo cương thường vạn cổ). Gia phả giúp biết gốc tích gia tộc, biết các thế hệ ông bà, biết quan hệ trên dưới, thân sơ trong họ, biết sinh mất, kỵ giỗ và mồ mả tiền nhân. Gia phả giúp anh em thân tộc đầm ấm sum vầy, từ sơ hóa thành thân, từ xa hóa ra gần. Gia phả giúp mọi người cùng dòng máu chung lo việc phụng hiếu và giúp đỡ nhau.

(Hình minh họa)

 
2. Hoàng đồ củng cố, quốc hữu sử thư. Tổ đức lưu huy, gia tồn phả chí.

(Đất nước có sử sách, biên cương được củng cố. Nhà có gia phả lưu giữ phát huy công đức tổ tiên). Gia phả giúp ta thấy được ân sủng của Tổ tiên lưu lại cho cháu con : Phước : Con cháu  đời sau được khỏe mạnh,đông đúc hơn các đời trước.Lộc : Sự thành đạt của con cháu trong tộc họ ngày càng nhiều.Thọ : Tộc  họ ngày càng có nhiều người thọ trên 80,90 tuổi.

3. Gia phả là gia bảo.

            Tô Tử nói:                  "Kẻ nào biết xem gia phả họ mình
                                                Kẻ đó tự nhiên sinh lòng hiếu đễ "

            "Không có quyển gia phả thì thân thuộc càng ngày càng lu mờ, giai hệ không được minh chứng, công đức của người xưa trong dòng họ không được nhắc nhở và hướng dẫn để phát huy".   
            
                Gia phả để con cháu có thể thấy rõ dòng dõi mình, tự xét bản thân, giúp nhau xây dựng cá nhân và gia tộc mình,hầu được thêm tiếng tốt".

                Biên soạn gia phả cần phải cẩn trọng,mong nhận được sự trợ giúp của mọi thành viên trong dòng tộc,tham gia viết tiếp về mình và gia đình. Những thông tin đầy đủ về từng thành viên,từng gia đình giúp chúng ta gần nhau hơn,thông hiểu nhau hơn,thương yêu nhau hơn.

               Biên soạn gia phả không phải là công trình của cá nhân.Gia tộc trường tồn,cháu con phải tiếp bước,kế nghiệp lớp trước liên tiếp tục biên và chắp nối phả hệ,ghép nhiều tiểu chi lại thành đại tôn,tụ các dòng riêng lại thành dòng chung. Con cháu lưu tâm,chắp nối,tìm lại các cụ lưu lạc,để không một ai tủi lòng nuối tiếc.

                Gia phả một dòng họ qua một hai đời phải có người tục biên,giữ liền mạch,kết nối thâm tình gia tộc,giữ gìn và phát huy công đức của Tổ tiên..
 

Lưu Quang Bình (St)