Ξ|Ξ   HIẾU - HỶ ::. CÁO PHÓ - PHÂN ƯU.
Đăng ngày 15/12/2015
E-mail     Bản in

Cụ Ông Lưu Văn Môn - Trưởng Tộc Lưu Văn, Đà Lạt tạ thế !

Ý kiến - Nhận định
PHÂN ƯU
Liên hệ: TP. Đà Nẵng - -914159*** - binhluuquang49@gmail.com
BLL Lưu Tộc Việt Nam và Miền Nam chân thành chia buồn cùng Tộc Lưu Văn - Đà Lạt và Tang gia. Nhất tâm cầu nguyện Cụ Ông Lưu Văn Môn sớm siêu thoát về đoàn tụ với Tổ tiên.
BAN LIÊN LẠC LƯU TỘC VIỆT NAM
Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)