Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. HỘI GÁI - DÂU - RỂ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 12/9/2012
E-mail     Bản in

LƯU THỊ GIANG Đại biểu Quốc hội Khóa XI
Họ và tên: Lưu Thị Giang

Tên thường gọi: Lưu Thị Giang

Ngày sinh: 25/10/1961

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Quê quán: xã Bình Dương, huyện Gia Bình , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ: Huyện ủy viên; Ủy viên Ban chấp hành Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, chủ tịch Hội phụ nữ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nơi làm việc: Hội phụ nữ huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Nơi ứng cử: Bắc Ninh

Đại biểu Quốc hội khoá: XI

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Theo http://dbqh.na.gov.vn