Ξ|Ξ   GƯƠNG SÁNG ::. HỘI GÁI - DÂU - RỂ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 12/9/2012
E-mail     Bản in

LƯU THỊ CHI LAN Đại biểu Quốc hội Khóa XII
Họ và tên: Lưu Thị Chi Lan

Tên thường gọi: Lưu Thị Chi Lan

Ngày sinh: 1/5/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Sán Dìu

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch , Vĩnh Phúc

Trình độ học vấn: Đại học

Trình độ chính trị: _

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm ngữ văn

Nghề nghiệp, chức vụ: Uỷ viên Hội đồng Dân tộc, Phó hiệu trưởng trường THCS Thái Hòa

Nơi làm việc: Trường THCS Thái Hòa, xã Thái Hoà, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc

Nơi ứng cử: Vĩnh Phúc

Đại biểu Quốc hội khoá: ,XII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Theo http://dbqh.na.gov.vn