Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 12/1/2015
E-mail     Bản in

THẦN KỲ TRUYỀN THỐNG CỦA LƯU TỘC VIỆT NAM

Cờ thần, cờ thần,
 Họ Lưu, họ Lưu
Dòng giống Lạc Hồng
Họ Lưu, họ Lưu   
 Cờ thần, họ Lưu
Dòng giống Lạc Hồng
Họ Lưu, họ Lưu
Lòng người, tình người
Lòng người, Họ Lưu
         Lòng người rộn ràng
Tình người chứa chan
Nhìn theo cờ thần
Cờ thần, bay cao
Họ Lưu, họ Lưu ,
Ta đầy nghĩa khí
Của người họ Lưu
Họ Lưu, họ Lưu ,
Lòng người rộn ràng
 Tình người chứa chan
Hướng theo cờ thần,
 Cờ thần Lưu Tộc   
Ta ngẫm bao điều
 Một thời quá khứ.
Thật đáng  tự hào.
Thật đáng tự hào.
Ta thấy hiện tại,
 Đủ đức, tài, tâm,
 Hướng tới tương lai.
Dư Chân, Thiện, Mỹ
Giàu mạnh văn minh
Lòng người hứng khởi
          Nào đâu hậu duệ,
          Của dòng họ Lưu
 Cùng  nhau  đoàn kết
 Đi dưới ngọn cờ
Cờ thần Lưu Tộc.
Bay cao, bay cao    
Dưới trời Việt Nam
Họ Lưu, họ Lưu.
Họ Lưu Việt Nam
   Đoàn kết, kết đoàn

Kết đoàn, kết đoàn
Ơi tình họ hàng
Ơi tình huyết thống
Tình nghĩa dạt dào
Một giọt máu đào
Hơn cả biển Đông
Họ Lưu, họ Lưu.

Họ Lưu Việt Nam
Thật đáng  tự hào
 Là người Họ Lưu

Cờ hồng, cờ hồng
Cờ bay, phấp phới

Cờ thần Lưu Tộc
 Bay cao, bay caoGửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)