Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 11/2/2012
E-mail     Bản in

PGS.TS LƯU VĂN TUẤN
PGS.TS Lưu Văn Tuấn,sinh năm 1953 Phó Trưởng Khoa ĐHTC,Giảng viên chính.Điện thoại :0438 527 261 Email : tuanlv-dhtc@mail.hut.edu.vn


PGS,TS LƯU VĂN TUẤN

1. Các môn học đảm nhiệm :

  • Thiết kế tính toán ô tô (Đào tạo đại học)
  • Lý thuyết ô tô (Đào tạo đại học)
  • Dao động ô tô (Đào tạo thạc sỹ)
  • Tin học ứng dụng trong kỹ thuật ô tô (Đào tạo thạc sỹ)

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học :

  • Dao động ô tô
  • Động lực học ô tô

4. Quá trình đào tạo :

Bằng cấp Năm tốt nghiệp Lĩnh vực/Trường
Tiến sỹ 1994 Ô tô máy kéo / Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thạc sỹ    
Kỹ sư 1975 Ô tô máy kéo/Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Tóm tắt quá trình công tác :

1976 - Nay Bộ môn Ôtô và Xe chuyên dụng, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1990-1993 Nghiên cứu sinh tại Khoa Động cơ và Ôtô – Máy kéo, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

6. Các công trình nghiên cứu điển hình :

01 Máy kéo ruộng nước: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thuyền phao, bánh lồng phục vụ sản xuất nông nghiệp. (Đề tài cấp trường- tham gia)

02 Tăng tải xe tự đổ: Nghiên cứu cải tiến bộ phận nâng hạ xe tự đổ để tăng khả năng chở tải phục vụ ngành giao thông vận tải.(Đề tài cấp trường- tham gia)

03 Nghiên cứu tối ưu hóa hệ dao động ô tô nâng cao tính êm dịu chuyển động của các loại xe ca và xe tải cỡ nhỏ. (Đề tài cấp bộ - tham gia)

04 Ứng dụng máy tính tính toán động lực học ô tô (Đề tài cấp trường - chủ trì)

7. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản :

01 Ô tô các nước phát triển tập 1 và 2 (Sách tham khảo - đồng tác giả)

8. Một số bài báo điển hình :

[1] Phương pháp đánh giá hệ dao động ô tô do ta sản xuất. Tập san Hội nghị toàn quốc cơ học vật rắn biến dạng lần 3 - 8/1991

[2] Thuật toán tính uốn khung xe ca. Thông báo các trường đại học số 1/1992.

[3] Lắp động cơ DSC-80 lên xe ZIL-130 - một giải pháp kỹ thuật có ý ngjhĩa kinh tế. Tạp chí Công nghiệp nặng, tháng 1/1992.

[4] Thuật toán nghiên cứu vấn đề nhảy số trong hộp số ZIL-130 khi lắp động cơ Điêzen. Tạp cjhí Giao thông vận tải và bưu điện số 2 tháng 2/1992.

[5] Thuật toán tính uốn khung xe ca có kể đến các tải trọng dao động. Tập san hội nghị Cơ học toàn quốc tháng 12/1992.

[6] Bài toán về phương pháp chọn các thông số hệ thống treo ô tô. Tạp chí Công nghiệp nặng số 3/1993.

[7] Về một phương pháp khảo sát độ êm dịu chuyển động của ô tô. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT toán quốc ngành ô tô lần 1, tháng 12/1994.

[8] Ảnh hưởng của hàm lượng anion Cl- đến khả năng làm việc của anôt hi sinh Mg, Zn để bảo vệ thgiết bị làm mát động cơ. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 12/1995.

[9] Ảnh hưởng của chất ức chế ăn mòn ống đồng trong hệ thống làm mát động cơ. Tuyển tập báo cáo Hội nghị quốc tế về ô tô tháng 12/1996.

[10] Applying MATLAB SIMULINK to simulate the vibration of light truck and calculating the exciting force efected on the framwork. Hội nghị khoa học công nghệ lần thứ 10, trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2007

[11] Nghiên cứu dao động ghế ngồi xe khách đóng tại Việt Nam. Tạp chí khoa học công nghệ các trường Đại học kỹ thuật. Số 61/2007

[12] Lưu Văn Tuấn, Võ Văn Hường, Nguyễn Quang Huy: Some general solutions for limiting traffic casualties in Vietnam. ICAT 2005 PROCEEDINGS

[13] Lưu Văn Tuấn, Võ Văn Hường, Nguyễn Văn Tần: Efects of dynamics parameters on objective functions in the problems of automotive dynamics. ICAT 2005 PROCEEDINGS

9. Học viên cao học đang hướng dẫn :

1. Nguyễn Trung Kiên: Nghiên cứu mô phỏng hệ thống phanh khí nén có ABS

2. Nguyễn Văn Ngọc: Nghiên cứu khảo sát sự làm việc của li hợp ma sát

3. Nguyễn Hữu Phúc: Nghiên cứu áp dụng giảm chấn có điều khiển trên ô tô

4. Nguyễn Quốc Triều: Nghiên cứu dao động xe tải

5. Vũ Văn Nam: Nghiên cứu thiết kế hệ thống lái có trợ lực điện

10. Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn :

1. Thân Quốc Việt: Nghiên cứu ổn định chuyển động đoàn xe nhằm đề xuất các giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, 2009-2013 (HD1)

 
Theo ite.hut.edu.vn


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)