Ξ|Ξ   TIN TỨC ::. THÔNG TIN.
Đăng ngày 10/3/2014
E-mail     Bản in

THƯ MỜI NGÀY GIỖ DANH TƯỚNG LƯU NHÂN CHÚ
(LUUTOC.VN) - BBT vừa tiếp nhận được Thư mời của Ủy Ban Nhân dân xã Văn Yên nhờ BBT đăng tải lên LUUTOC,VN để phổ biến và kính mời Đại diện các dòng họ Lưu VN cùng bà con đồng tộc và thành viên cộng đồng của Họ Lưu toàn quốc về tham dự Ngày Giỗ tưởng niệm Danh tướng Lưu Nhân Chú, một trong những người anh hùng thao lược tài ba của dân tộc Việt với tinh thần truyền thống bất khuất luôn luôn kiên cường chống giặc ngoại bang xâm lược giữ bình yên cho bờ cõi nước nhà.Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)