Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 10/12/2012
E-mail     Bản in

GS.TSKH LƯU DUẨN
GS.TSKH. LƯU DUẨN Trưởng khoa • Tốt nghiệp Tiến sĩ khoa học Trường Đại học Humboldt, Đức, năm 1986. • Lĩnh vực nghiên cứu: Chế biến rau quả, gia vị, đánh giá cảm quan, Quản lý chất lượng, Công nghệ bia, Vi sinh ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. • Thành tựu: Tác giả và đồng tác giả 60 bài báo khoa học, 14 sách, 7 bằng sáng chế.

GS.TSKH. LƯU DUẨN
Theo stu.edu.vn