Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. TÁC PHẨM & TÁC GIẢ LƯU TỘC VN.
Đăng ngày 1/1/2012
E-mail     Bản in

Viết lại một bài thơ Hà Nội - Lưu Quang Vũ
Đọc sách giữa trưa : Viết lại một bài thơ Hà Nội - Thơ : Lưu Quang Vũ - Đọc : Phạm Thanh Tùng - Ảnh : Bộ sưu tập của họa sĩ Bùi Hoài Mai (sưu tầm)Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)