Ξ|Ξ   GIỚI THIỆU ::. LƯU TỘC VIỆT NAM.
Đăng ngày 03/12/2013
E-mail     Bản in

Biểu tượng và nghi thức Lễ Thượng kỳ Lưu Tộc Việt Nam
Cờ thần Lưu Tộc VN là linh hồn và biểu hiện cho ý chí, lý tưởng hướng về dòng họ của đồng tộc Họ Lưu. Lá cờ là tượng trưng cho huyết thống của đồng tộc, hiệu triệu, tập hợp, quy tụ nghĩa khí, đoàn kết, sức mạnh của dòng Họ Lưu. Cờ thần Lưu Tộc VN là biểu tượng dẫn đường, chỉ lối cho mọi thế hệ những người con cháu Họ Lưu Việt Nam hướng tới Chân - Thiện - Mỹ. Vươn tới những ý tưởng tốt đẹp, cùng nhau xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phồn vinh trong dòng Họ Lưu VN để cùng nhau tự hào sánh vai chung sống với các dòng họ khác trên đất Việt.
 
  Ý nghĩa và biểu tượng Cờ thần của Lưu Tộc Việt Nam

          Cờ thần,Lưu Tộc VN ở giữa có chữ Lưu 劉 màu vàng, màu “thổ, khôn, đất”  màu của đất mẹ, nền cờ màu đỏ tươi, màu  của huyết thống. Xung quanh nền đỏ là năm viền  ngũ sắc: trắng, lục, vàng, xanh, đỏ là biểu hiện của ngũ  hành: kim, mộc, thủy, thổ, hỏa tồn tại trong vũ trụ theo triết lý Đông phương tạo lên vạn vật. Ngũ phương : Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung phương tượng trưng cho sự đoàn tụ của Lưu Tộc từ các phương trời của Tổ quốc. Ngoài cùng là những tua màu đỏ hình răng cưa có viền trắng  thể  hiện cuộc sống nhân sinh quan vũ trụ bao la. Trên cùng của lá cờ là một giải (tóc cờ)  màu đỏ có viền trắng, biểu hiện là định hướng, dẫn đường, tiên phong.

 

Trên hai mặt của lá cờ được thiết kế hai chữ Lưu viết theo hai kiểu: thể chữ (chân phồn thể 劉 ) và thể chữ (triện). Chữ Lưu (chân phồn thể 劉) biểu hiện sự  chân chính, ngay thẳng, trung thành hòa hợp với truyền thống dân tộc, với quê hương đất nước. Chữ Lưu viết theo kiểu chữ (triện) vuông thể hiện tính nghiêm trang, bền vững, mạnh mẽ như trong triết lý Càn, Khôn của vũ trụ bao la.
 
Nghi thức Lễ Thượng Cờ thần Lưu Tộc Việt Nam

Tất cả thành viên họ tộc tham dự đứng trang nghiêm hướng về kỳ đài, trân trọng thỉnh cờ từ trong Nhà thờ Tổ ra kính cẩn trao cho vị Cao niên hoặc Trưởng Họ chuẩn bị nghi thức Lễ Thượng kỳ: Bắt đầu thỉnh chiêng, trống  03 hồi xong - kéo cờ lên từ từ và trong lúc đó đọc bài tán (đính kèm), theo cách xướng  tế. Khi đọc xong, là cờ cũng vừa kéo lên tới đỉnh kỳ đài, rồi thỉnh tiếp 3 hồi chiêng, trống kết thúc nữa là hoàn tất trang trọng nghi lễ thượng cờ.
   Thành Nam, Ngày 03 tháng 12 năm 2013
 
LƯU THIÊN AN


Gửi ý kiến của bạn
(Xin hãy viết chữ có dấu! Xin cảm ơn!)